سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
با بی رغبتی به آنچه در دست مردم است، با آنان اظهار دوستی کن، تا دوستی شان را به دست آوری . [امام علی علیه السلام]